Kto je spoločnosť EGÚ POK, s.r.o.?

Naša spoločnosť vznikla v roku 1992 za účelom vykonávania pevnostných výpočtov modernýmim výpočtovými metódami v oblasti pevnosti a životnosti oceľových rámových konštrukcii. V súčasnosti spolupracujeme s mnohými renomovanými organizáciami.

Zaoberáme sa výpočtami potrubných systémov z hľadiska pevnosti a životnosti, experimentálnymi analýzami oceľových konštrukcí a technologických zariadení prevažne v energetickom a procesnom priemysle. Posudzujeme medzné stavy oceľových konštrukcií a zariadení z hľadiska pevnosti, stability, životnosti a nadmerných vibrácií. Venujeme sa analýze technického stavu konštrukcí, návrhom plánov opráv a revíznych kontrol, návrhu rozsahu NDT kontrol a jeho vyhodnocovanie. Posudzovaniu defektov vo zvaroch. Posúdenie potrubných systémov z hľadiska koróznych úbytkov, FAC, /korózia urýchlená prúdením/.

Špeciálne sa sústredíme /zameriavame/ na oblasť tenkostenných oceľových konštrukcí, akými sú fermetačné tanky, kotlové bubny, uskladňovacie nádrže, silá, zásobníky, atd. Realizujeme posudzovanie konštrukcií podľa rôznych noriem.

Veľkú pozornosť venujeme analýzam technického stavu tenkostenných konštrukcií v prevádzkových podmienkach, posudzovaniu problémov pevnosti a určovaniu zvyškovej životnosti.

Kontakt

Chcete vedieť viac?

Neváhajte, kontaktujte nás a radi Vám zodpovieme na Vaše otázky
Kontakt