Pozrite si niektoré z našich referencií

 • Výpočet pevnosti a životnosti vybryných úsekov TN ZVÚ – Labská Kotlina. Číslo správy:20600
 • Návrh výmeny dvoch sových obojstranných upchávkových kompenzátorov DN 400 na TN v Pardubiciach. Číslo výskumnej správy: 1002 0 500
 • Posúdenie pevnosti a životnosti potrubného systému trasy plynu 600-GCV-5201-HB7N A 500-CSY-5501-HB7N. Číslo správy: 1/3/01
 • Stanovenie pripustnosti defektov v materiáloch vybraných tlakových nádob v priebehu prevádzky. Overenie metodiky hodnotenia zvyškovej životnosti kotlových bubnov
 • Posúdenie parovodu VT Pary z hľadiska zvyškovej životnosti na prevádzke Čpavku 3. Číslo správy 1-3-00
 • Vyhodnotenie meraní tečenia materiálu Parovodu VT Pary na prevádzke Čpavku 3 Vetva 300-SHH-5201-KF11L ROK 2002. Číslo správy: 1/7/2002
 • Posúdenie stavu časti Parovodu mesta Levice. Číslo správy: 46400
 • Posúdenie vplyvu úprav trás „Osadenie filtrov „ do sania čerpadiel ND 11-13 , 61-63 Č-1 JE V1. Číslo správy: 3/12/2001
 • Posúdenie pripojenia potrubí DN 500 PPC do SV a JV Teplovodu II Bratislava. Číslo správy: 2/7/97
 • Kontrolný výpočet kotlového bubna K2 ENO B Podľa PN SE 07-04/2000 v rámci jeho rekvalifikácie
 • Analýza erózneho poškodenia rovných úsekov EBO-V2 za účelom výberu kritických miest rovných úsekov potrubných trás na meranie úbytku hrúbky steny
 • Vytypovanie komponentov na okruhu KHK-ŠJ na základe pevnostného výpočtu za účelom kontroly na jednotlivých potrubných systémov
 • Posúdenie pevnosti potrubného systému trasy 5.Medziodberu TG21 po výmene kompenzátora za angulárny kompenzátor MACOGA MPW DN-400. Číslo správy: 1-01-2012
 • Kontrolná analýza potrubia horúcovodu TN EBO-Trnava z hľadiska zvyškovej životnosti
 • Posúdenie pevnosti potrubného systému trasy VT ODVODNENIE TG11EMO a TG31 EBO DO NN
 • Kontrolný výpočet pevnosti a životnosti kotlového bubna K5 LA-MONT
 • Kontrolný výpočet pevnosti a životnosti kotlového bubna RK3 v BUKOCEL
 • Posúdenie parovodu VT Pary, z hľadiska zvyškovej životnosti na prevádzke čpavku 3
Kontakt

Máte otázky?

Kontakatujte nás a radi Vám na ne zodpovieme!
Kontakt