Ponukúkame výpočty a dynamické analýzy technologických zariadení jadernej energetiky, klasickej energetiky, chemického a potravinárskeho priemyslu, čističiek odpadových vôd, vodohospodárskych zariadení.

Jedná sa o výpočty aparátov, nádrží, potrubných systémov, oceľových konštrukcií a ďalších komponentov a zariadení, a to vrátane výpočtov navrhovaných podľa najrôznejších svetových noriem pre dimenzovanie nových zariadení a zároveň kontrolné výpočty – podrobné analýzy napätosti a deformácií vrátane teplotných polí s hodnotením únosnosti, životnosti a dynamickej analýzy.

Ďalej ponúkame špeciálne výpočty (napr. nestacionárnych teplotných polí, prevádzkových vibrácií, atď.), metodiky pre pevnostné výpočty, seizmické inšpekcie zariadení, predlžovanie životnosti zariadení, atď.

Pevnostné výpočty a analýzy

 • potrubných systémov vrátane uložení a podporných oceľových konštrukcií
 • aparátov (tlakových nádob, výmeníkov, reaktorov, kolón atď.) ľubovolných tvarov, typov a veľkostí vrátane kotvení
 • nádrží lubovoľných veľkostí a tvarov (valcové, guľové, hranaté atd.) vrátane kotvení
 • vodojemov ľubovolných veľkostí a tvarov
 • oceľových konštrukcií ľubovoľných typov a veľkostí (technologické plošiny, podporné oceľové konštrukcie aparátov a potrubí, haly, atď.) vrátane kotvení
 • žeriavov ľubovolných typov
 • čerpadiel
 • armatúr
 • prírubových spojov na základe podrobnej tuhostnej analýzy jednotlivých častí spoje pre ľubovolné typy prírubových spojov a tesnení

Pevnostné výpočty so zaťažením

 • statickým (ľubovolného silového či deformačného charakteru)
 • dynamickým (ľubovolného silového či deformačného charakteru vrátane špeciálnych zaťažení ako vietor, seizmicita, prevozná vibrácia atď.)
 • teplotným polom (stacionárny i nestacionárny )

Pevnostné výpočty rôznych typov

 • statické lineárne i nelineárne (geometrické aj materiálové nelinearity)
 • dynamické (vlastné hodnoty a tvary aj v komplexnom obore, harmonické kmitanie, rozvoj podľa vlastných tvarov, priama integrácie pre lineárnu aj nelineárnu sústavu)
 • výpočty teplotných polí a termomechanické výpočty (stacionárne, nestacionárne, lineárne, nelineárne)
 • únava
 • stabilita
 • creep
 • posúdenie prípustnosti defektov vo zvare
 • Komplexné výpočty pevnosti, životnosti a seizmickej odolnosti oceľových konštrukcií, tlakových nádob, uskladňovacích nádrží a strojových častí.
 • Hodnotenie medzných stavov pevnosti konštrukcií (únava, creep, korózia, odolnosť proti porušeniu húževnatým a krehkým lomom, stabilita, vodíkové skrehnutie a pod.)
 • Výpočty dynamicky namáhaných konštrukcií
Nástroje
Aké nástroje používame pri našej práci?
Nástroje

Hodnotenie stavu komponentov potrubných trás z hľadiska korózne-erózneho procesu

 • výpočet rýchlosti korózne erózneho procesu
 • hodnotenie stavu komponentov potrubných trás z projektových a prevádzkových parametrov z hľadiska korózne-erozneho procesu
 • vypracovanie uceleného systému hodnotenia zvyškovej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti predmetných potrubných systémov

NDT

 • zisťovanie stavu materiálu
 • analýza porúch
 • prognóza vývoja porúch
 • návrh výmeny častí zariadení
 • kontrola kvality materiálu

Ostatné

 • pevnostné výpočty podľa rôznych noriem – normy EN ,české, americké, britské, nemecké, ruské, Eurocode atď.
 • pevnostné výpočty rôznej úrovne – od základných (normových) až po najzložitejšiu (kontrolnú) (najčastejšie MKP)
 • zhodnotenie výsledkov získaných meraním – (teploty , posuvy atď.) z hľadiska pevnosti a životnosti zariadenia
 • výpočty zvyškovej životnosti
Kontakt
V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom služieb, ktoré ponúkame, budeme radi, ak nás kontaktujete!
Kontakt